Stanowisko Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ochrony miejsca pracy rolnika

W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Walne Zgromadzenie DIR wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców.

Polska wieś w ostatnich dekadach na tle całego kraju doświadczyła najintensywniejszych przemian społecznych i ekonomicznych. Z niepokojem obserwujemy bardzo wzburzające zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem zabezpieczenia żywności pracy rolnika, a wręcz paraliżowania i prześladowania produkcji rolniczej na wsi.

Na przestrzenie ostatnich lat obraz wsi bardzo ewoluował. Coraz więcej zmęczonych życiem i pracą w mieście ludzi pragnie zamieszkać i wieść "sielskie życie" na prowincji. Z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego utrudniania i prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi. Zdumiewający jest przy tym fakt, że rolnicza produkcja przeszkadzać zaczyna również tym, którzy jeszcze niedawno sami żyli z roli i hodowli. Alarmujemy!!! - rolnicy zaczynają być w mniejszości. Praca rolnika zaczyna przeszkadzać współmieszkańcom - zwierzęta, nawozy, a nawet rośliny "śmierdzą". Tymczasem rolnicy w swym trudzie codziennej pracy muszą przestrzegać bardzo rygorystycznych norm, są uzależnieni od warunków atmosferycznych i od jakiegoś czasu od "dobrej woli sąsiada", który w czasie żniw nie zadzwoni na policję by przepędzić rolnika z pola. Przyjezdni sąsiedzi w walce z rolnikami zaprzęgają paragrafy, policję i sądy. Przeszkadza im, że suszarnia za głośno chodzi, że kombajn hałasuje i przejeżdża wiejską drogą, że kosi w polu - ot normalne czynności w gospodarstwie, gdy trzeba spieszyć się z koszeniem przed zmianą pogody, zwieźć zboże do magazynów, wysuszyć. Na domiar wszystkiego za te wszystkie "WYBRYKI" rolnicy zaczęli być karani przez sądy na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Czytaj więcej...

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt

Z dużym zaniepokojeniem odbieramy od rolników informacje o zagrożeniach wynikających z procedowanej zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza ograniczenia między innymi w wykonywaniu uboju rytualnego. Wprowadzenie tak skonstruowanych regulacji przyczyni się do całkowitego zakazu takiego uboju. Nie zmieni to skali prowadzonego uboju rytualnego a jedynie spowoduje, że zwierzęta opasane w Polsce narażone będą na wielogodzinny transport do ubojni w państwach w których ten sposób uboju się rozwija. Intencją wprowadzenia zmian przepisów była troska o zwiększeniu dobrostanu zwierząt, niestety według nasskutek będzie wręcz odwrotny, co odbije się negatywnie na wielu polskich rodzinach trudniących się opasem bydła.

Jako samorząd rolniczy, reprezentujący polskich rolników, nie zgadzamy się na wprowadzenie regulacji, które w oczywisty sposób zagrożą sytuacji wielu gospodarstw rolnych.

W czasie szalejącego afrykańskiego pomoru świń, produkcja żywca wołowego stała się dla wielu gospodarstwpodstawowym źródłem dochodów. Tymczasem proponowana zmiana przepisów jest ogromnym zagrożeniem zwłaszcza dla gospodarstw rolnych z terenu obszarów górskich i podgórskich, które na terenie naszego województwa stanowią znaczącą liczbę.

Czytaj więcej...

Komunikat Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej W Sprawie Przetargów Ofert Pisemnych Na Dzierżawę

W związku z pismem Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu z dnia 01.03.2018r., w którym zarzucił on Dolnośląskiej Izbie Rolniczej brak zgody na stosowanie w przetargach ofert pisemnych szóstego kryterium, w dotychczasowym brzmieniu uzgodnionym przez członków byłej Terenowej Rady Społecznej, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej stanowczo stwierdza, że Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Pan Piotr Regiec podał nieprawdziwą informację, ponieważ już w dniu 27 lutego 2018r. Zarząd DIR zaakceptował propozycję Oddziału.

Jesteśmy oburzeni takimi praktykami Dyrektora Oddziału KOWR, ponieważ świadczą one nie tylko o braku profesjonalizmu i chaosie we wrocławskim Oddziale, ale jednoznacznie wskazują na próbę przerzucenia na DIR odpowiedzialności za brak przetargów ofert pisemnych na dzierżawę w naszym województwie. Na takie działania Oddziału KOWR we Wrocławiu nie ma naszej zgody i wyrażamy swoją dezaprobatę, tym bardziej że prowadzą ją przedstawiciele instytucji rządowej. Zarząd DIR stanowczo sprzeciwia się propagowaniu fałszywych informacji przez Dyrektora Oddziału KOWR we Wrocławiu, których celem jest świadoma dyskredytacja dolnośląskiego samorządu rolniczego. Niedopuszczalne jest obarczanie DIR odpowiedzialnością za brak przepływu informacji i korespondencji we wrocławskim Oddziale KOWR.

Zarząd DIR przypomina, że dolnośląscy rolnicy od jesieni ubiegłego roku czekają aż wrocławski Odział KOWR ruszy z przetargami ofertowymi na dzierżawę. Od wielu miesięcy nasza Izba wnioskuje do Dyrektora OT o organizację przetargów pisemnych, ponieważ nie było i nie ma żadnych przeszkód, aby dolnośląski Oddział je przeprowadzał. Dyrektor Generalny KOWR w dniu 09.10.2017r. wprowadził m.in. kryteria i zasady oceny w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę. Zasady te obowiązywały na terenie całego kraju i były one nieprzerwanie stosowane od października 2017r. przez inne Oddziały KOWR, które takie przetargi organizowały. Co więcej, niektórzy Dyrektorzy Oddziałów KOWR, jak np. w Gorzowie Wielkopolskim już w dniu 3 stycznia 2018r. publikowali ogłoszenia o przetargu ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości, w których zawarto informację, że rolnicy mogą składać oferty w sekretariacie Oddziału w Zielonej Górze, a nie jak dotychczas u notariuszy. Jak widać na przykładzie ogłoszenia z Zielonej Góry w tej samej instytucji państwowej niektórzy Dyrektorzy reagowali w sposób dynamiczny na wnioski rolników i nie wstrzymywali przetargów ofertowych.

Zarząd DIR oczekuje, że Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu niezwłocznie przystąpi do organizowania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę oraz że uwzględni wszystkie dotychczasowe wnioski, jakie w tej sprawie skierowała do Dyrektora OT nasza Izba. Z całą stanowczością stwierdzamy, że nie ma i nie było powodów, aby wstrzymywać przetargi ofertowe na dzierżawę nieruchomości państwowych, tym bardziej że wiosna zbliża się wielkimi krokami i niebawem trzeba będzie rozpocząć prace w polu.

Na Wniosek DIR Listy Rolników Zakwalifikowanych Do Przetargów Ograniczonych Będą Publikowane Na Stronie Internetowej KOWR

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 18 stycznia 2018r. zawnioskował do Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie, aby w przypadku dzierżawy i sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych, oprócz publikacji w siedzibie OT, wprowadzić również publikację przez Oddziały list osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów (tzw. lista po I-szej kwalifikacji) oraz list osób ostatecznie zakwalifikowanych, na portalu internetowym KOWR. Zarząd wskazywał, że będzie to stanowiło istotne ułatwienie dla wielu rolników.

Postulat ten był zdaniem DIR zasadny z uwagi na ilość organizowanych przetargów ograniczonych, ale przede wszystkim na utrudniony kontakt telefoniczny z pracownikami KOWR– członkami Komisji Przetargowych, szczególnie jeżeli do oddziału czy jednostki terenowej rolnicy muszą pokonywać dziesiątki kilometrów. Podstawowym zajęciem rolników jest ich codzienna praca w gospodarstwie i nie mogą oni za każdym razem udawać się bezpośrednio do siedziby Oddziału, żeby dowiedzieć się, czy zostali zakwalifikowani do danego przetargu ograniczonego..Wskazaliśmy, że w przypadku publikacji list na portalu internetowym KOWR nie zostanie naruszona ustawa o ochronie danych osobowych, bo przecież listy te są wywieszane na tablicach ogłoszeń w siedzibie OT i są ogólnodostępne, również dla osób nie biorących udziału w przetargu. Ponadto listy te zawierają jedynie imię i nazwisko osób ubiegających się do kwalifikacji i ewentualnie miejscowość zamieszkania (bez dokładnego adresu).

Dyrektor Witold Strobel w dniu 19.02.2018r. przychylił się do prośby DIR i polecił Dyrektorom wszystkich Oddziałów Terenowych KOWR publikację list osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości rolnych dodatkowo na portalu internetowym KOWR (oprócz tablicy ogłoszeń w siedzibie OT KOWR). Podejmując taką decyzję Dyrektor W. Strobel uwzględnił fakt, że w większości Oddziały Terenowe już stosowały taką formę publikacji.

Teraz rolnik chcący sprawdzić, czy został zakwalifikowany do danego przetargu, albo czy musi złożyć jeszcze dodatkowe dokumenty może sprawdzić to na stronie internetowej KOWR. Po wyszukaniu na stronie www.kowr.gov.pl, w zakładce „Nieruchomości/Oferty” przetargu, do którego składał dokumenty rolnik znajdzie listy zakwalifikowanych do tego przetargu, wraz z informacją jakie ewentualnie dokumenty i do jakiego dnia musi uzupełnić. Listy te powinny być publikowane zgodnie z treścią ogłoszenia w tych samych terminach co w siedzibie Oddziału KOWR.

Stanowisko Rady Kobiet Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 16.02.2018 r. w sprawie ochrony miejsca pracy rolnika

W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Rada Kobiet wnosi swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców.

Polska wieś w ostatnich dekadach na tle całego kraju doświadczyła najintensywniejszych przemian społecznych i ekonomicznych. Z niepokojem obserwujemy bardzo wzburzające zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem zabezpieczenia żywności pracy rolnika, a wręcz paraliżowania i prześladowania produkcji rolniczej na wsi.

Na przestrzenie ostatnich lat obraz wsi bardzo ewoluował. Coraz więcej zmęczonych życiem i pracą w mieście ludzi pragnie zamieszkać i wieść "sielskie życie" na prowincji. Z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego utrudniania i prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi. Zdumiewający jest przy tym fakt, że rolnicza produkcja przeszkadzać zaczyna również tym, którzy jeszcze niedawno sami żyli z roli i hodowli. Alarmujemy!!! - rolnicy zaczynają być w mniejszości. Praca rolnika zaczyna przeszkadzać współmieszkańcom - zwierzęta, nawozy, a nawet rośliny "śmierdzą". Tymczasem rolnicy w swym trudzie codziennej pracy muszą przestrzegać bardzo rygorystycznych norm, są uzależnieni od warunków atmosferycznych i od jakiegoś czasu od "dobrej woli sąsiada", który w czasie żniw nie zadzwoni na policję by przepędzić rolnika z pola. Przyjezdni sąsiedzi w walce z rolnikami zaprzęgają paragrafy, policję i sądy. Przeszkadza im, że suszarnia za głośno chodzi, że kombajn hałasuje i przejeżdża wiejską drogą, że kosi w polu - ot normalne czynności w gospodarstwie, gdy trzeba spieszyć się z koszeniem przed zmianą pogody, zwieźć zboże do magazynów, wysuszyć. Na domiar wszystkiego za te wszystkie "WYBRYKI" rolnicy zaczęli być karani przez sądy na podstawie przepisu art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń: kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Rada Kobiet stoi na stanowisku, że należy dołożyć wszelkich starań aby przypomnieć napływowym oraz potencjalnym mieszkańcom wsi o charakterze i sezonowości pracy w rolnictwie, zmienić postrzeganie pracy rolnika związanej z wytwarzaniem żywności przez napływowych mieszkańców oraz przypomnienie o korzeniach tym, którzy jeszcze do niedawna pracowali na roli. Przede wszystkim musimy zmienić nastawienie, napływowych mieszkańców wsi oraz służb porządkowych, do prac polowych wykonywanych podczas żniw aby nigdy więcej policjant nie przeganiał rolnika z pola po godz. 22.00. Musimy uświadamiać mieszkańców naszych wsi o trudach z jakimi my rolnicy mierzymy się w swojej codziennej pracy: pogoda, wysokie ceny środków ochrony roślin, niskie ceny skupu, uciążliwe regulacje prawne.

Z uwagi na to, że z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego zakłócania, a wręcz prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi, Rada Kobiet popiera podjęte przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej działania polegające na przeprowadzeniu kampanii informacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji na obszarach wiejskich.

Rada Kobiet jednocześnie apeluje do wójtów, burmistrzów, starostów o włączenie się w kampanię społeczną mającą na celu informowanie ludności napływowej o podstawowej funkcji wsi, o charakterze i sezonowości pracy w rolnictwie, o tym że wieś jest "fabryką żywności pod gołym niebem".

Apelujemy do władz samorządowych o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia problemów rolników na wsi związanych z prowadzeniem produkcji rolnej na etapie dokonywania zapisów podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego oraz informowania napływowych mieszkańców wsi oraz służb porządkowych o konieczności wykonania prac polowych w czasie żniw bez względu na porę dnia i inne zdarzenia.

Przewodnicząca Rady Kobiet

Bożena Kończak

 

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław