Temat opiniowania przez DIR sprzedaży nieruchomości o powierzchni powyżej 2 ha był w 2017r. przedmiotem korespondencji kierowanej do Dyrektora OT we Wrocławiu. Wówczas to napływały do nas liczne wnioski ANR o wyrażenie opinii dotyczących sprzedaży nieruchomości. Już w dn. 24.01.2017r. poprosiliśmy Dyrektora o określenie względów społeczno – gospodarczych, które są przesłanką do wydania zgody przez Ministra na sprzedaż. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na postawione przez nas pytanie. Chcemy przypomnieć również, że w dn. 27.06.2017r. przedstawiliśmy Oddziałowi stanowisko DIR w zakresie opiniowania sprzedaży nieruchomości powyżej 2 ha. Do tego pisma także Dyrektor się nie odniósł. W tej sytuacji Zarząd DIR potraktował temat opiniowania sprzedaży na wniosek Oddziału za zamknięty.

Obecnie znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to sam KOWR, lub kierowani przez niego dzierżawcy zwracają się o opinię DIR w zakresie sprzedaży na ich rzecz nieruchomości. Wielokrotnie Dyrektor OT podkreślał, że DIR jest organem doradczym, jednakże ostateczną decyzję dotyczącą rozdysponowania gruntów każdorazowo podejmuje Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR. Liczymy na to, że analogicznie jak nam przedstawiono w piśmie OT z dnia 21.11.2017r. dotyczącym zasad przedłużenia umów dzierżawy, Oddział podejmując bez zasięgnięcia opinii środowisk rolniczych samodzielną decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przekraczającej 2 ha przeanalizował szczegółowo wszystkie uwarunkowania, że podjęto ją w sposób obiektywny, z uwzględnieniem bardzo wielu danych i z poszanowaniem praw wszystkich podmiotów. Mamy nadzieję, że w procesie podejmowania decyzji o sprzedaży również uwzględniane i analizowane są wszystkie przesłanki wymienione w piśmie z 21.11.2017r., w tym również także te dotyczące sytuacji rodzinnej czy gospodarczej dzierżawcy. Domniemamy także, że w przypadku sprzedaży pro

ces podjęcia decyzji jest procesem złożonym, w który zaangażowanych jest wielu pracowników Oddziału i Centrali KOWR, analizujących szeroki zakres zgromadzonej informacji. Nasza Izba tych informacji nie posiada, więc trudno jest
w jakikolwiek sposób odnieść się do tematu.

Stoimy na stanowisku, że jeżeli Dyrektor OT KOWR we Wrocławiu podjął decyzję i wystąpił do Ministra Rolnictwa w celu uzyskania zgody na sprzedaż, to nie rozumiemy swojej obecnej roli, jaka została nam przypisana, aby post factum opiniować zasadność takiej sprzedaży.

DIR wielokrotnie wypowiadał opinię, że jeżeli jeden podmiot umowy nabywa uprawnienia na mocy obowiązujących ustaw, a drugi podmiot – wyposażony w prerogatywy, po zbadaniu wszystkich okoliczności jest gotowy do realizacji tego uprawnienia, to o ile nie ma przeszkód formalnych i prawnych, oraz nie stoi to w sprzeczności z przyjętymi normami społeczno – gospodarczymi, powinno dojść do wypełnienia uprawnienia, zgodnie z wolą stron. Jak należy przypuszczać, w obu przypadkach, w których obecnie DIR ma wydać opinię, mamy do czynienia z takim właśnie stanem rzeczy, że w ocenie Oddziału nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby przeznaczyć nieruchomości do sprzedaży na rzecz dzierżawców i wystąpiono do Ministra o uzyskanie zgody.

Sytuacja w jakiej obecnie została postawiona Izba, w której strony oczekują wydania opinii o zasadności sprzedaży danej nieruchomości, ale dopiero na końcowym etapie, już po wysłaniu wniosku do Centrali KOWR wskazuje kolejny raz na marginalizację samorządu rolniczego przez Oddział. Nie dość, że wniosek Oddziału nie zawiera praktycznie żadnych informacji, to moment w którym DIR ma wydać opinię o sprzedaży, wskazują jednoznacznie, że opinie Dolnośląskiej Izby Rolniczej są traktowane przez kierownictwo Oddziału jako zbędne.

Z wielkim smutkiem przyjmujemy fakt, że od dłuższego czasu Oddział KOWR we Wrocławiu nie wykazuje woli współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą, która powinna być oparta na dialogu i wzajemnym szacunku, gdyż tylko w taki sposób mogą zostać wypracowywane najkorzystniejsze rozwiązania dla rolników i rolnictwa. Samorząd rolniczy został powołany m.in. do tego, aby państwowym instytucjom rolniczym wskazywać obszary, które można i należy usprawnić, bo to służy środowisku, na rzecz którego przecież mamy wspólnie działać.

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław