SPECJALISTA
Miejsce pracy: Świdnica, dyżury: Dzierżoniów, Wałbrzych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
• Obsługa merytoryczna Rad Powiatowych DIR oraz interesantów z powiatów: Świdnica, Wałbrzych, Dzierżoniów.
• Przygotowywanie pism w sprawach związanych z obsługą Rad Powiatowych.
• Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Rad Powiatowych.
• Prowadzenie rozliczeń finansowych Rad Powiatowych.
• Organizacja i protokołowanie posiedzeń Rad Powiatowych.
• Współpraca z administracją samorządu terytorialnego i wojewódzkiego
w sprawach dotyczących rolnictwa oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
• Analiza i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji i wydania opinii przez Zarząd DIR w sprawach zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w powiatach.
• Przygotowanie dokumentacji związanej z wydaniem rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej przez Rady Powiatowe.
• Udział w szacowaniu szkód łowieckich.
• Rozpowszechnianie informacji o regulacjach prawnych dotyczących rolników i ich rodzin, siedzib, zabudowań, gruntów rolnych oraz prowadzonej działalności.
• Koordynacja spraw związanych z klęskami żywiołowymi.
• Koordynacja i przekazywanie informacji zainteresowanym rolnikom związanych
z kampanią żniwną.
• Obsługa Zespołu ds. terenów podgórskich i górskich.
• Przygotowywanie analiz i kalkulacji dotyczących produkcji rolnej.
• Prace administracyjno-biurowe.

 

WYMAGANIA
• wykształcenie kierunkowe rolnicze,
• niezbędna znajomość zagadnień związanych z:
  zakresem działania instytucji działających w obszarze wsparcia rolnictwa
  ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
  ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa,
  programami wsparcia rolnictwa, min. PROW,
  zasadami szacowania szkód w uprawach,
  zagadnieniami dotyczącymi strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, "SUDETY 2030",
• umiejętność obsługi komputera,
• samochód, prawo jazdy kat. B.

 

OFERUJEMY
• ciekawą i pełną wyzwań pracę w miłym zespole,
• stabilne zatrudnienie.


Zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 29.08.1997 r. Dz.U.2016.922).

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-12-18
USD 3,7668 -0,54%
EUR 4,2853 -0,12%
CHF 3,7989 -0,09%
GBP 4,7654 -0,13%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Laura, Bogusław, Gracjan