W dniu 24 marca 2015 r. odbyło się ostatnie już, w tej kadencji, posiedzenie Polkowickiej Rady Powiatowej DIR. Spotkanie, któremu przewodniczył Jan Laszczowski Przewodniczący Rady Powiatowej odbyło się w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego w Polkowicach. Przewodniczący powitał zaproszonych gości: Łukasza Puźnieckiego Kierownika BP ARiMR w Polkowicach, Eugeniusza Sójkę zastępcę Kierownika PZD DODR, Grzegorza Kowalika Powiatowego Lekarza Wet. Helenę Rzepę Kierownika WIORiN o/w Lubinie oraz członków Rady Powiatowej.
W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z kalendarzem wyborczym i terminami wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad powiatowych i Walnego Zgromadzenia DIR. Dalej Rada zaopiniowała wniosek Wójta Gminy Grębocice w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne. Następnie Łukasz Puźniecki Kierownik BP ARiMR i Eugeniusz Sójka z PZD DODR przedstawili i omówili zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2015 r., rodzaje płatności oraz wymagania jakie musi spełnić rolnik aby otrzymać daną płatność. Wyjaśnili definicję rolnika aktywnego zawodowo oraz funkcjonowanie systemu dla małych gospodarstw. Powiatowy Lekarz Wet. Grzegorz Kowalik poinformował o przestrzeganiu zasad dobrostanu zwierząt. Po czym omówił wystąpienie Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF) w Europie Wschodniej i w Polsce w populacji świń i dzików i zagrożenia sprzyjające rozpowszechnianiu tej choroby. Wskazał na skuteczne sposoby ochrony stada przed różnego rodzaju chorobami i wyjaśnił pojecie bioasekuracja. Jest to podwyższone działanie profilaktyczne w celu stworzenia barier przed wniknięciem zakażenia do chlewni. Helena Rzepa Kierownik WIORiN o/Lubinie przypomniała o zasadach integrowanej ochrony roślin i apelowała o badania sprawności technicznej opryskiwaczy i rejestrację wszystkich opryskiwaczy. Zwróciła też uwagę na prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony roślin i zakomunikowała o zagrożeniu chorobą bakteryjną ziemniaka śluzak (Ralstonia solanacearum). Na zakończenie Przewodniczący Rady podsumował działalność Rady w okresie mijającej kadencji. Podziękował członkom za dotychczasową współpracę a kandydującym w kolejnej kadencji życzył wyborczych sukcesów.

Irena Bednarek

 

 

Ogłoszono podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Źródło: krir.pl

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

lipiec 2022
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-06-30
USD 4,4825 +0,66%
EUR 4,6806 -0,01%
CHF 4,6904 +0,63%
GBP 5,4429 +0,39%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Halina, Marian, Klarysa