Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odbyło się 14 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie.

Posiedzenie Rady prowadził Pan Dionizy Prusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatowej w Oleśnicy. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Robert Fryt – Wójt Gminy Dziadowa Kłoda; Irena Małecka – Z-ca Wójta Gminy Dziadowa Kłoda; Grzegorz Otwinowski – Przewodniczący Rady Gminy Dziadowa Kłoda; Mirosław Ostry – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dziadowa Kłoda; Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców DODR w Oleśnicy; Urszula Kozioł – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy; Anna Michalska – Kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sycowie; Waldemar Grzędziak – Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, Kierownik Filii w Sycowie; Józef Szmaj – Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Kierownik Oddziału w Dziadowej Kłodzie, Krzysztof Kazimierczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie; Barbara Wnuk – sołtys wsi Dalborowice oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.
Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego otworzył jej Przewodniczący Pan Dionizy Prusiewicz. W pierwszej kolejności powitał zaproszonych gości oraz członków Rady, a następnie przedstawił porządek posiedzenia. Na początku spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznaczenia wręczyli Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. Złoty medal Dolnośląskiej Izby Rolniczej "Zasłużony dla samorządu rolniczego" otrzymał Ksiądz Proboszcz Tadeusz Siwczyński z Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dziadowej Kłodzie. Srebrne medale Dolnośląskiej Izby Rolniczej "Zasłużony dla samorządu rolniczego" otrzymali Panowie: Witold Szydełko i Krzysztof Polański. Medal Dolnośląskiej Izby Rolniczej z okazji "XX-lecia izb rolniczych" z rąk Pana Dionizego Prusiewicza – Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odebrał Pan Robert Fryt – Wójt Gminy Dziadowa Kłoda.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Elżbieta Lewicka - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców DODR w Oleśnicy, która przedstawiła statystyki dotyczące działalności jednostki w 2016 r. Przede wszystkim poinformowała zebranych, iż z dniem 20 sierpnia 2016 r. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, podobnie jak wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w kraju, podlega nadzorowi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działalności w bieżącym roku PZD w Oleśnicy wykonał: 1) ponad 30 projektów w ramach I naboru wniosków na poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b i c z PROW 2014-2020; 2) 1 300 wniosków obszarowych; 3) 100 wniosków o dopłaty do materiału siewnego; 4) 8 planów rolno-środowiskowych; 5) 1 wniosek na poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, typ operacji „Premie dla młodych rolników”. Ponadto pracownicy PZD w Oleśnicy przeprowadzili 48 szkoleń dla producentów rolnych na terenie Powiatu Oleśnickiego oraz udzielili 3 500 porad.
Następnie głos zabrał Pan Józef Szmaj – Kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Dziadowej Kłodzie. Oddział Banku w Dziadowej Kłodzie obsługuje prawie 1 000 kredytobiorców, z czego ok. 20% stanowią rolnicy. Oferuje ok. 20 linii kredytowych, jednak w ostatnim czasie daje się zauważyć wyraźny spadek liczby nowych inwestycji. W ubiegłym roku Oddział w Dziadowej Kłodzie udzielił 50 kredytów preferencyjnych na kwotę 15 mln zł, co stanowiło swoisty rekord. Podobnej tendencji nie zanotowano w innych oddziałach Banku.
W następnej kolejności głos zabrała Pani Anna Michalska - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sycowie przedstawiając informacje na temat działalności Biura w 2016 r. W mijającym roku rolnicy złożyli 3 077 wniosków obszarowych. Dla Powiatu Oleśnickiego wypłacono 31 mln zł – jest to czwarty powiat w woj. dolnośląskim pod względem liczby złożonych wniosków. W tej chwili najpilniejszym zadaniem jest wypłata płatności zaliczkowych ONW, którą ARiMR zamierza zrealizować do końca grudnia br. Pani Anna Michalska przypomniała również, że w dniu 31 grudnia 2016 r. upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który należy następnie dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR. Jest to nowy obowiązek, który wynika z ostatniej (październik 2016 r.) nowelizacji art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Obowiązek ten dotyczy również osób, które aktualnie nie posiadają zwierząt, jednak wcześniej takowe miały – należy wówczas złoży tzw. spis zerowy. Karą za niedopełnienie powyższego obowiązku jest mandat, którego minimalna wysokość wynosi 200 zł. Opłacenie mandatu nie zwalnia jednak z obowiązku dokonania spisu. Jeśli chodzi o Powiat Oleśnicki to do chwili obecnej brakuje 2/3 spisów. Jest to spowodowane być może m. in. trudnościami w dotarciu z informacją do zainteresowanych osób. Pani Urszula Maleszka – delegatka Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego z terenu Gminy Dobroszyce stwierdziła, iż najlepszym kanałem dystrybucji tego typu informacji są urzędy gmin, które przekazują je niezwłocznie bezpośrednio sołtysom, a ci rolnikom. Pan Jan Smorawski – delegat Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego z terenu Gminy Syców zapytał o termin wysyłania do rolników decyzji dot. płatności obszarowych. Pani Anna Michalska odpowiedziała, iż decyzje zostaną wysłane po zakończeniu naliczania płatności, tzn. pod koniec lutego/marca 2017 r., być może potrwa to nawet do końca czerwca.
Kolejnym prelegentem była Pani Urszula Kozioł – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy. Poinformowała zebranych, iż na terenie Powiatu Oleśnickiego jest zarejestrowanych 112 podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej: 55 na terenie Gminy Oleśnica, 25 na terenie Gminy Bierutów, 13 na terenie Gminy Dziadowa Kłoda, 10 na terenie Gminy Syców oraz 9 na terenie Gminy Dobroszyce. W 2016 r. zarejestrowano 14 nowych podmiotów. 50% produkcji pierwotnej w Powiecie Oleśnickim dotyczy sprzedaży zbóż konsumpcyjnych, a w mniejszym zakresie również rzepaku, ziemniaków, owoców miękkich i jabłek. W 2015 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podpisały porozumienie, na mocy którego te trzy instytucje przeprowadzają wspólne kontrole u producentów rolnych.
Jako następny głos zabrał Pan Waldemar Grzędziak – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, Kierownik Filii w Sycowie. Przekazał informację, iż 43% osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy to osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. W 2016 r. na różne formy aktywizacji osób bezrobotnych wydano 12 179 000 zł. Na dzień 30 listopada br. w PUP w Oleśnicy zarejestrowanych było 2 900 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 7,9%. Dla porównania w roku 2010 było zarejestrowanych 6 000 osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 16%. Dużym zainteresowaniem wśród bezrobotnych cieszą się bezzwrotne dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej. W latach 2010-2016 na ten cel przeznaczono 16 700 000 zł. W br. pracownicy Filii PUP w Sycowie zarejestrowali 1 350 nowych osób, wyrejestrowano natomiast 1 600 osób. Za rok 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pod względem efektywności podejmowanych działań zajął 16-te miejsce w kraju i 5-te miejsce w województwie dolnośląskim.
Następnie głos zabrał Pan Michał Ciura z Inspektoratu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Oleśnicy. Poinformował zebranych, iż w 2016 r. Inspektorat DZMiUW w Oleśnicy wydał na działalność statutową 940 000 zł. Na terenie Powiatu Oleśnickiego jest 490 km cieków wodnych, z czego 23% poddano konserwacji. Największe inwestycje zostały poczynione na terenie Gminy Dziadowa Kłoda. Przeznaczono na nie kwotę 350 000 zł. Prace melioracyjne na terenie tej gminy zostały wykonane w 85%. W 2016 r. na terenie Powiatu Oleśnickiego usunięto 100-120 tam i zatorów bobrowych, najwięcej w Gminach Dziadowa Kłoda i Międzybórz.

Anna Pętalska-Nispoń

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław