30.07.2015 r. odbyło sie drugie posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego V kadencji. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Jerzy Truś, przywitał członków Rady i zaproszonych gości: Urszulę Solińską-Marek Dyrektor biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Krzysztofa Stachurskiego Kierownika BP ARiMR.

Przewodniczący Jerzy Truś poinformował Radę, że zwołał posiedzenie na wniosek Pana Zdzisława Ożgi. Pan Zdzisław Ożga poinformował Radę, że 8 lipca 2015 r. odbyło sie I Walne Zgromadzenie DIR V kadencji. W Wyniku przeprowadzonych wyborów, skład organów Izby przedstawia się następująco:

W skład Zarządu weszli ponadto:

Ryszard Borys z Oławy - Wiceprezes,

Franciszek Baranowski z Lubina,

Waldemar Jankowski z Jawora,

Tadeusz Mochalski ze Zgorzelca.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 Jan Laszczowski - Przewodniczący,

Tadeusz Baranek - Wiceprzewodniczący,

Marek Brusiło,

Mieczysław Środa,

Jan Rewers

Dolnośląskich rolników w Krajowej Radzie Izb Rolniczych reprezentują Prezes Leszek Grala i Henryk Kowalik. 

W Komisji Budżetowej zasiedli:

Elżbieta Ulatowska - Przewodnicząca,

Andrzej Kozłowski,

Artur Bernatowicz,

Andrzej Mitczak,

Zdzisław Ożga

Zdzisław Ożga przekazał nowym delegatom znaczki DIR.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przekazał głos Kierownikowi BP ARiMR Krzysztofowi Stachurskiemu i poprosił o przedstawienie informacji o kontrolach w gospodarstwach rolnych oraz o  podsumowanie kampanii wnioskowej. Kierownik BP ARiMR powiedział, że w tym roku zmienił się układ wniosków i przedłużono termin składania ze względu na ich zawiłość. W tym roku we wnioskach pojawiło się dużo błędów ponieważ wprowadzono dużo elementów, których nie było w ubiegłym roku. W naszym powiecie zostało złożonych już 1785 wniosków czyli 100%. Na dzisiaj do systemu wpisanych jest 99,8% wniosków. Graniczny termin do składania poprawek minął 10 lipca, nie możemy wysyłać już teraz informacji o błędnych wnioskach.  Do chwili wydania decyzji można wezwać rolnika do poprawy. W zeszłym roku ponad 60% gospodarstw zostało przeznaczonych do kontroli metodą Foto. W wypełnianiu wniosków bardzo ważną role odegrał DODR. Była to ogromna pomoc.  W tych wnioskach jest bardzo mało bledów. Najwięcej błędów jest we wnioskach sporządzonych samodzielnie i wysłanych przez Internet. Apel był taki, że składanie wniosków przez Internet miało być usprawnieniem, jednak to rozwiązanie nie sprawdziło się. W tym roku już nie jesteśmy objęci kontrolą metodą Foto. Komórka kontroli tradycyjnie wyznaczy 3-5% gospodarstw do kontroli.  Każdy rolnik zobowiązany jest udostępnić dokumenty i zapewnić wejście na teren gospodarstwa przez osoby upoważnione - osoby takie mają specjalne identyfikatory. Będą również przeprowadzane kontrole w zakresie zazielenienia i jeżeli kontrole wykażą jakieś niedobory to wówczas będą stosowane kary. Typowanie gospodarstw rolnych do kontroli odbywa się na poziomie centralnym albo oddziału. Mamy możliwość proponować gospodarstwa do kontroli. Jeśli w danym powiecie kontrola wykazała duże nieprawidłowości to w kolejnym roku będzie tych kontroli więcej. Czasami wskazujemy do kontroli gospodarstwa w celu ujednolicenia danych, czyli tam gdzie np. nie zgadza się powierzchnia  gospodarstwa. Wówczas kontrola na miejscu ma możliwość zweryfikować te dane.

Przewodniczący Jerzy Truś podkreślił, że był duży problem z wnioskami. W myśl zasady wnioski miały być prostsze. Zakładając, że rolnik miałby sam wszystko robić to byłby problem. Wniosek internetowy - jest to dobra metoda, ale program jest niedopracowany i nie ma z kim o tym porozmawiać, bo autorzy twierdzą, że wniosek jest idealny. Tymczasem we wniosku są złe mapy, litery wskazujące powierzchnie są za małe, kolor liter zlewa sie z tłem map. Nie ma możliwości zmiany złożonego wniosku. Okazało się, że wniosek komputerowy robi sie dłużej niż ręczny.

Kierownik Krzysztof Stachurski poinformował Radę, że od 20 sierpnia do 2 września będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników". Wnioski będą przyjmowane nie tak jak dotychczas przez Oddział Regionalny ARiMR tylko przez Bura Terenowe, gdzie będą również rozpatrywane. Zmieniły się zasady przyznawania pomocy, dlatego planujemy z DODR zorganizowanie w każdej gminie szkolenia, na którym poinformujemy o nowych zasadach oraz poinstruujemy jak wypełnić wniosek. Główne obowiązujące zasady to: posiadanie nie mniej niż 16 ha, rolnik przez okres 12 mies. nie mógł składać  wniosku o płatność, rolnik nie może przekroczyć 40 roku życia. Pomoc w wysokości 100 tys. zł wypłacana jest w dwóch transzach: pierwsza 80%, a druga po zrealizowaniu biznesplanu.

Przewodniczący Rady Powiatowej Jerzy Truś poinformował członków Rady, że podczas Walnego Zgromadzenia DIR zapadła decyzja o powołaniu zespołów programowych. Wszyscy członkowie rady zostali poroszeni o zapoznanie się z założeniami i zadeklarowanie chęci pracy w zespołach o interesującej ich tematyce. Przewodniczący poprosił również o przygotowanie na następne posiedzenie zakresów tematycznych, jakimi Rada chciałaby się zająć w tym roku.  Przedstawił również pomysł organizowania kolejnych posiedzeń w każdej gminie powiatu wołowskiego. Omówił również formułę przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Głos zabrała Urszula Solińska-Marek Dyrektor biura Izby która uzupełniła, że Izba otrzymała pismo, którym ANR wypowiada nam zawarte porozumienie w sprawie przetargów ofertowych.

Michał Kudryński zapytał czy wiadomo co dzieje się z dzierżawami w Mojęcicach. Dyrektor Izby odpowiedziała, że w tej sprawie należy zwrócić sie z pismem do ANR z zapytaniem o dzierżawy które się skończyły - do tego potrzebne są nr działek.

Zdzisław Ożga poruszył sprawę odszkodowań za szkody łowieckie oraz procedowane zmiany w Prawie łowickiem, które to prowadzone są bardzo nieudolnie.

Dyrektor Izby poinformowała, że do koordynowania spraw związanych z Prawem łowieckim z ramienia Zarządu oddelegowani zostali Ryszard Borys i Tadeusz Mochalski.  Dyrektor biura Izby poprosiła również o przesyłanie informacji z działalności Rady Powiatowej na stronę internetową, celem informowania rolników o działalności Rady.

Przewodniczący Jerzy Truś podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Rady Powiatowej.

Aleksandra Fałat

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Apolonia, Eryka, Cyryl