Z dużym zaniepokojeniem odbieramy od rolników informacje o zagrożeniach wynikających z procedowanej zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza ograniczenia między innymi w wykonywaniu uboju rytualnego. Wprowadzenie tak skonstruowanych regulacji przyczyni się do całkowitego zakazu takiego uboju. Nie zmieni to skali prowadzonego uboju rytualnego a jedynie spowoduje, że zwierzęta opasane w Polsce narażone będą na wielogodzinny transport do ubojni w państwach w których ten sposób uboju się rozwija. Intencją wprowadzenia zmian przepisów była troska o zwiększeniu dobrostanu zwierząt, niestety według nasskutek będzie wręcz odwrotny, co odbije się negatywnie na wielu polskich rodzinach trudniących się opasem bydła.

Jako samorząd rolniczy, reprezentujący polskich rolników, nie zgadzamy się na wprowadzenie regulacji, które w oczywisty sposób zagrożą sytuacji wielu gospodarstw rolnych.

W czasie szalejącego afrykańskiego pomoru świń, produkcja żywca wołowego stała się dla wielu gospodarstwpodstawowym źródłem dochodów. Tymczasem proponowana zmiana przepisów jest ogromnym zagrożeniem zwłaszcza dla gospodarstw rolnych z terenu obszarów górskich i podgórskich, które na terenie naszego województwa stanowią znaczącą liczbę.

Wiele gospodarstw, zainwestowało w rozwój produkcji przy zaangażowaniu środków pochodzących z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wiele wykorzystało środki z pakietu Hogana. Po przeprowadzeniu inwestycji, wierząc, że produkcja żywca wołowego będzie kierunkiem najbardziej perspektywicznym i bezpiecznym, jedną decyzją administracyjną naraża się te gospodarstwa na utratę możliwości zwrotu kosztów inwestycji.

Należy podkreślić, że ten sektor gospodarki dynamicznie się rozwijał. Eksport w latach 2005-2016 r. zwiększył się ponad trzykrotnie, rosła również skala produkcji.Wprowadzenie proponowanych rozwiązań z pewnością odwróci tę tendencję, ponieważ nie możemy zapominać jak ważną rolę w polskim eksporcie wołowiny stanowi właśnie ubój rytualny.

Abstrahując od obniżenia dobrostanu zwierząt które będą skazane na wielogodzinny transport za granicę, nie uwzględniając pogarszającej się sytuacji polskich, rodzinnych, gospodarstw opasających, uważamy, że istnieją przesłanki formalne z uwagi na które projekt powinien zostać odrzucony.

Po dniu 1 stycznia 2013 r., na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ubój rytualny, tj. uśmiercanie zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia w związku ze stosowaniem szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest dozwolony pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni (art. 4 ust. 4 rozporządzenia 1099/2009).

Rzeczpospolita Polska nie spełniła wymogów art. 26 ust. 1 Rozp. 1099/2009 koniecznych do utrzymania krajowych przepisów służących zapewnieniu „dalej idącej ochrony zwierząt podczas uśmiercania”. Rzeczpospolita Polska dokonała bezskutecznej, w świetle przepisów Rozp. 1099/2009, notyfikacji komisji europejskiej, o utrzymaniu polskich przepisów krajowych tj. Art. 34 ust. 1 uoz. Tylko akt ustawowy wydany w oparciu o upoważnienie zawarte w rozporządzeniu unijnym mógłby modyfikować rozstrzygnięcie kolizji prawa krajowego z prawem unijnym.                                

Dopuszczalność stosowania tzw. uboju rytualnego wynika z przepisu art. 91 ust. 3 konstytucji. W świetle gwarancji konstytucyjnych, przepisy Rozp. 1099/2009, w tym art. 4 ust. 4 Rozp. 1099/2009 mają pierwszeństwo stosowania przed regulacjami uoz.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku opublikowanym z dnia 10 grudnia 2014 r. potwierdził, że uprzednie ogłuszenie zwierząt nie jest wymagane przez prawo polskie w przypadku dokonywania uboju na potrzeby obrzędów religijnych.

Zakaz stosowania systemów krępujących bydło przez umieszczenie w odwrotnym położeniu lub w dowolnym innym nienaturalnym położeniu niezgodny jest z treścią: rozporządzenia 1099/2009, wyroku trybunału konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz z art. 35 i 53 konstytucji.

Projektowany art. 34 projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw jest regulacją, w naszej ocenie, zbyt daleko idącą, niezgodną z rozporządzeniem 1099/2009.

Zważywszy na to, że rozwój sektora wołowiny, stał się jednym z podstawowych mechanizmów napędowych polskiego rolnictwa oraz zważywszy na to, że produkcja żywca wołowego w świetle pojawiających się przypadków afrykańskiego pomoru świń, stała się dla wielu gospodarstw podstawowym źródłem utrzymania jak również z uwagi na niskie spożycie wewnętrzne wołowiny w Polsce, eksport stał się główną siłą napędową warunkującą ceny uzyskiwane przez producentów żywca wołowego, samorząd rolniczy:
1. nie wyraża zgody na wprowadzenie rozwiązań ograniczających możliwość prowadzenia uboju rytualnego
2. nie wyraża zgody na wprowadzenie rozwiązań wyhamowujących dynamicznie rozwijający się, stabilnego sektora
3. nie wyraża zgody na ograniczanie możliwości konkurowania polskich producentów żywca wołowego, polskiej branży mięsnej na arenie międzynarodowej

Prezes

Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Leszek Grala

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław